AkkoordVerklaring

In de BewonersMap die u heeft ontvangen van SlimOnderhoud zat uw AkkoordVerklaring. Hierop geeft u aan of u wel of niet akkoord bent met de EnergieMaatregelen zoals omschreven in BewonersMap SlimOnderhoud Mandoline. Deze AkkoordVerklaring blijkt niet voor iedereen duidelijk te zijn.

Heeft u uw AkkoordVerklaring nog niet ingeleverd of pas geleden gepost? Dan ontvangt u donderdag 16 juli een nieuwe AkkoordVerklaring via de post. U kunt de retourenvelop uit uw BewonersMap gebruiken om uw Akkoordverklaring in te leveren.

Heeft u uw AkkoordVerklaring al ingeleverd? Dan hoeft u niets meer te doen. U ontvangt namelijk geen nieuwe AkkoordVerklaring.

De AkkoordVerklaringen zijn juridisch gelijk aan elkaar. De nieuwe AkkoordVerklaring is alleen duidelijker.