Heeft u uw AkkoordVerklaring al opgestuurd?

In juli informeerden wij u over de plannen voor de werkzaamheden aan uw woning:

  • We ontvingen u tijdens de InformatieBijeenkomsten in de ProefWoningen;
  • U ontving van ons uw BewonersMap;
  • We beantwoordden uw vragen tijdens de Vraag & Antwoord-uren.

Reactie van iedereen
Veel bewoners gaven hun reactie al op de plannen door hun AkkoordVerklaring in te leveren. Dank daarvoor! Toch ontvingen we nog niet van iedereen de AkkoordVerklaring terug.

Heeft u uw AkkoordVerklaring nog niet opgestuurd? Doe dit dan zo snel mogelijk alstublieft! Niet alleen wij, maar ook uw buren willen graag weten waar zij aan toe zijn. Wij willen van iedereen een reactie op de plannen.

Stuur uw AkkoordVerklaring op
De AkkoordVerklaring stuurt u terug in de retourenvelop. Deze zit in uw BewonersMap. Bent u uw AkkoordVerklaring kwijt? Of heeft u nog vragen? Laat mij dit dan weten!