Omwonenden

SlimOnderhoud voert werkzaamheden uit aan woningen bij u in de buurt. De woningen worden verbeterd én verduurzaamd. Het gaat om 288 woningen verdeeld over tien woonblokken in de Muziekbuurt. U ziet hieronder om welke woonblokken het gaat. 

Overlast

Daar waar wij aan het werk zijn, kan overlast ontstaan. Natuurlijk voor de bewoners, maar ook voor u als omwonende(n). Op deze pagina houden wij u hierover zo goed mogelijk op de hoogte. U kunt overlast ervaren van:

  • Bouwverkeer: In de binnentuinen van het projectgebied richten we bouwplaatsen in. Dit gebied is eigendom van Rijswijk Wonen. Doordat de bouwplaatsen in de binnentuinen komen, ondervindt u minimale overlast van ons bouwverkeer.
  • Geluidsoverlast: Op werkdagen wordt er gewerkt van 07:00 – 17:00 uur. Tussen deze uren kunt u geluidsoverlast ervaren van de werkzaamheden.
  • Minder parkeerplekken: Door de werkzaamheden zijn er mogelijk minder parkeerplekken beschikbaar.

Wij begrijpen dat overlast vervelend is. Wij doen er alles aan de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zien wij iets over het hoofd? Neem dan contact met ons op